next
pause
play
prev

Aktualności

07.08.2019

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

Więcej informacji w załącznikach:

1. Uchwała nr 316/39/VI/2019
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 316/39/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 07.08.2019 roku
3. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 316/39/VI./2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 07.08.2019 roku
powrót do listy