next
pause
play
prev

Aktualności

17.12.2020

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Starosta Olkuski powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w Olkuszu na kadencję w latach 2020 – 2024. W nowym składzie rady znaleźli się:
 1. Lucjan Gajda – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
 2. Jan Książek – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie
 3. Leszek Rusek – przedstawiciel NSZZ „Solidarność Region Małopolski
 4. Celina Rachlewicz – przedstawiciel Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
 5. Jarosław Kurdziel – przedstawiciel Małopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN
 6. Beata Kocjan-Dąbrowa – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
 7. Wacław Gil – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Wolbromiu
 8. Barbara Rzońca – przedstawiciel Powiatu Olkuskiego
 9. Agata Borkiewicz – przedstawiciel Gminy Bolesław
 10. Anna Feliksik – przedstawiciel Miasta Bukowno
 11. Bogusława Lasota – przedstawiciel Miasta i Gminy Olkusz
 12. Waldemar Kolanko – przedstawiciel Miasta i Gminy Wolbrom
 13. Beata Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
 14. Ryszard Kamionka – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu ich działania należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie wniosków o umorzenie należności, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP.
Nowo wybranym członkom Powiatowej Rady życzymy inspirującej dyskusji, owocnych obrad i inicjatyw przyczyniających się do pozytywnych przemian.
powrót do listy