next
pause
play
prev

Aktualności

04.05.2016

Niech się Święci 3 Maja w Powiecie Olkuskim

Mszą św. za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu rozpoczęły się wczoraj obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kościół Katolicki w tym dniu obchodzi także święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystą eucharystię odprawił proboszcz tutejszej parafii kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko-Pilickiej ks. Mieczysław Miarka, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Robert Żwirek.

Po mszy poczty sztandarowe, przybyłe delegacje oraz mieszkańcy miasta i powiatu przemaszerowali na Rynek. Wśród przybyłych byli m.in.: posłowie na Sejm RP, władze i radni wojewódzcy, radni powiatowi i gminni, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, delegacje kombatantów, służb mundurowych, partii politycznych, organizacji pozarządowych, harcerzy, szkół i zakładów pracy.

Po wspólnym odśpiewano hymnu państwowego, głos zabrał wicestarosta olkuski Jan Orkisz:

„Szanowni Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej witam wszystkich bardzo serdecznie na powiatowej uroczystości upamiętniającej jeden z najważniejszych momentów naszych dziejów tj. ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

W imieniu Państwa oraz Zarządu i Rady Powiatu w Olkuszu szczególnie ciepło witam kombatantów, witam serdecznie parlamentarzystów: posłankę Lidię Gądek oraz posła Jacka Osucha, witam Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz pana Romana Piaśnika wraz z zastępcami, witam wójta Gminy Bolesław pana Krzysztofa Dudzińskiego wraz z zastępcą oraz wójta Gminy Klucze pana Norberta Bienia, witam członka Zarządu Województwa Małopolskiego pana Grzegorza Lipca oraz radnych Sejmiku Małopolskiego: pana Marcina Cockiewicza i pana Andrzeja Wójcika, witam radnych Rady Powiatu w Olkuszu z przewodniczącą Rady panią Małgorzatą Węgrzyn na czele, witam radnych rad miejskich i gminnych z przewodniczącym Rady Miejskiej w Olkuszu panem Janem Kucharzykiem oraz przewodniczącą Rady Gminy Bolesław panią Ewą Dychtoń, witam kapłanów, poczty sztandarowe, służby mundurowe, orkiestrę, harcerzy.

Szanowni Zebrani pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza regulująca prawa i obowiązki obywateli była owocem reformatorskich działań oświeconej części polskiego społeczeństwa. Powstawała ona w bardzo trudnej międzynarodowej i wewnętrznej sytuacji politycznej końca XVIII wieku. Mimo wzrostu potęgi gospodarczej i militarnej sąsiadów Rzeczypospolitej, ich ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski, znaleźli się ludzie, którzy mieli odwagę dokonywać reform, którzy ratunek dla targanego wewnętrznymi sporami kraju widzieli w ładzie prawnym i instytucjonalnym. Ukoronowaniem ich działań był Sejm zwany 4 letnim lub Wielkim oraz uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja. Dała ona podwaliny pod nowoczesne państwo z reformą: administracji, wojska, skarbu państwa, sytuacji politycznej społeczeństwa. Miała wprowadzić Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw świata.

Nie było nam dane zrealizować postanowień Konstytucji za sprawą konserwatywnych sił politycznych, które w obronie „Złotej Wolności” bez skrupułów zwróciły się o obcą interwencję. Jej następstwem było 123 lata rozbiorów i niewoli narodowej.

Historia doceniła wielki wysiłek intelektualny polskich patriotów. W odrodzonej Polsce dzień 3 Maja stał się Świętem Narodowym. W jego ideowym przesłaniu dostrzegamy do dziś chęć reformatorskich działań oraz potrzebę walki o prawa demokratyczne, wolności obywatelskie, zapewnienie obywatelom dobrobytu. 3 Maja świętujemy nie militarne zrywy, nie bohaterskie szarże wojskowe, nie przypominamy nazwisk dowódców czy nazw pól bitewnych. 3 Maja to dzień chwały myśli politycznej, porządku prawnego, samorządności, narodowej siły sprawczej, która istnieje w nas do dziś.

To święto powinno skłaniać dziś każdego Polaka do patriotycznej refleksji nad naszymi dziejami oraz do oceny własnej postawy wobec Ojczyzny i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości. Szczególnie dziękuję młodzieży, w której widzimy przyszłość naszego Narodu. Dziękuję Wam Kombatanci będący żywym świadectwem umiłowania Ojczyzny. Dziękuję pocztom sztandarowym, posłom, wójtom, burmistrzom, radnym, przedstawicielom wielu organizacji i instytucji działających w naszym powiecie. Dziękuję Proboszczowi Bazyliki pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła za uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Dziękuję orkiestrze, harcerzom oraz wszystkim, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość. Niech się Święci 3 Maja!!!”

Na koniec przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego wieńce i kwiaty. W skład delegacji Powiatu Olkuskiego wchodzili: Jan Orkisz – wicestarosta olkuski, Małgorzata Węgrzyn – przewodnicząca Rady Powiatu oraz Jacek Osuch – radny Powiatu Olkuskiego.

Poczet sztandarowy Powiatu Olkuskiego tworzyli radni: Józef Stach – sztandarowy oraz asysta: Agnieszka Gołembiowska-Karoń i Robert Herzyk.

Uroczystość uświetniła Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta pod kierownictwem Wiesława Drygały.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

GPT
powrót do listy