next
pause
play
prev

Aktualności

13.04.2019

Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności nie są w pełni myśleć samodzielnie. Z myślą o takich osobach powstał „Małopolski Tele-Anioł” - innowacyjny i pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce.
Projekt jest odpowiedzią Województwa Małopolskiego na wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych w regionie. „Małopolski Tele-Anioł” może wzmocnić system opieki środowiskowej, a zastosowanie teleopieki umożliwi osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Dzięki powyższej inicjatywie, łącznie 10 tys. osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – otrzyma opaskę bezpieczeństwa i uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki.
Rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona w sposób ciągły i potrwa do wyczerpania dostępnych miejsc.
Więcej informacji na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol

powrót do listy