next
pause
play
prev

Aktualności

15.09.2020

KOMUNIKAT PPIS w Olkuszu


PPIS w Olkuszu, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.09.2020 r., z godziny 21:00 umieszczonego
na stronie internetowej IV LO w Olkuszu oraz licznych pytań rodziców i uczniów szkoły, informuje:

tylko uczniowie klasy 2 Bg oraz 4 uczniów klasy 2 Dg (wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) zostali objęci kwarantanną domową od dnia 15.09.2020 r. do 21.09.2020 r. Dla tych uczniów Dyrektor szkoły po uzyskaniu wymaganych zgód i opinii zmieni formę kształcenia z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Wszyscy pozostali uczniowie szkoły kontynuują nauczanie w dotychczasowym trybie (stacjonarnym).

PPIS w Olkuszu prosi wszystkich uczniów szkoły o zachowanie zasad DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Osoby u których występują jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych proszone są o pozostanie w domu.  
powrót do listy