next
pause
play
prev

Aktualności

11.07.2019

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Domaniewice,
zaopatrującego miejscowości Domaniewice i Załęże

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 11.07.2019 r. wynikami badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Domaniewice, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Domaniewice, zaopatrującego w wodę miejscowości Domaniewice i Załęże - gmina Wolbrom, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów , nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik

 
powrót do listy