next
pause
play
prev

Aktualności

18.03.2020

KOMUNIKAT


ZARZĄDZENIE NR 14/2020
STAROSTY OLKUSKIEGO
Z DNIA 18.03.2020r.
 
 
 
w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Olkuszu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020r. poz. 433), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu, wprowadzam następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.
 
§ 2
 
Wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. Obiekty Starostwa Powiatowego w Olkuszu dostępne będą bezpośrednio jedynie dla pracowników Starostwa i członków organów Powiatu Olkuskiego. Wstrzymuje się działalność dzienników podawczych. Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami Starostwa.
 
§ 3
 
Osoby, które muszą skontaktować się z komórkami Starostwa lub organami powiatu (Starosta Olkuski, Zarząd Powiatu Olkuskiego, Rada Powiatu) powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą skrzynki E-PUAP.
 
§ 4
 
W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie pisma w skrzynkach na korespondencję, umieszczonych przy drzwiach wejściowych do Starostwa. W przypadku pozostawienia pisma w skrzynce na korespondencję za datę złożenia pisma nie uznaje się daty fizycznego złożenia pisma w skrzynce, ale datę w jakiej pracownicy Starostwa mogli zapoznać się z treścią pisma, po zastosowaniu procedur minimalizujących możliwość zarażenia koronawirusem.
 
§ 5
 
W okresie w którym budynki Starostwa pozostaną zamknięte dla mieszkańców nie będzie możliwe rejestrowanie pojazdów. Osoby, które nie dokonają rejestracji pojazdu z powodu ograniczenia dostępu mieszkańców do budynków Starostwa Powiatowego w Olkuszu  nie będą podlegały karze za niezarejestrowanie pojazdu, o której mowa w art. 140 mb pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 110).
 
§ 6
 
W okresie w którym budynki Starostwa pozostaną zamknięte dla mieszkańców nie będzie możliwe zapoznawanie się z aktami postępowań administracyjnych.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia odwołania. 

powrót do listy