next
pause
play
prev

Aktualności

16.05.2016

Coraz bliżej do połączenia DK 94 z autostradą A4

Województwo Małopolskie, powiaty: olkuski, krakowski, chrzanowski, oraz gminy: Bolesław Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia, wspólne przygotują dokumentację dla nowego połączenia drogi krajowej 94 z autostradą A4. Porozumienie w w tej sprawie podpisali dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Olkuszu marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak oraz przedstawiciele z Małopolski Zachodniej. W imieniu Powiatu Olkuskiego dokumenty podpisali starosta Paweł Piasny oraz wicestarosta Jan Orkisz.

Dla lokalnych samorządów to ważna inwestycja, która poprawi dostępność komunikacyjną tych terenów, ale przede wszystkim zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną. Do tej pory istniało klika wariantów połączenia tych dwóch tras, a zdania co do tego, który jest najlepszy, były podzielone.

W Olkuszu zostały podpisane dwie umowy. Pierwsza pomiędzy władzami województwa, powiatami: chrzanowskim, krakowskim oraz gminą Krzeszowice, zakłada aktualizację koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przy węźle Rudno) i DK 79 w Krzeszowicach oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Dzięki aktualizacji koncepcji zostaną wykorzystane nowe możliwości, uwzględniające także planowane w tej części Małopolski inwestycje drogowe i kolejowe (np. modernizację linii E30, budowę obwodnicy Trzebini czy oczekiwane przez samorządy przedłużenie drogi do DK 94 w rejonie Olkusza). Nowa dokumentacja będzie gotowa w 2017 roku, ma wskazywać najlepsze rozwiązania oszacować koszty budowy nowej drogi. Podpisana dziś umowa opiewa na 200 tys. zł, połowę tej kwoty zapewni województwo, a resztę sfinansują wspólnie powiaty i gmina Krzeszowice (każdy po 33 333 zł).

Drugą umowę podpisały władze województwa, powiaty: olkuski, chrzanowski i krakowski oraz gminy: Bolesław, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Dotyczy ona opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK 94. Trasa będzie przebiegać przez tereny wszystkich parterów umowy. W dokumencie zostaną określone i ocenione możliwe warianty nowej drogi, a to ma ułatwić decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania. Studium ma powstać do 2017 roku, a jego wartość oszacowano na 350 tys. zł. Połowa zostanie sfinansowana z budżetu województwa, a pozostałą kwotą podzielą się po równo samorządy (po 25 tys. zł każdy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego).


powrót do listy