Prezes Związku Żołnierzy Rezerwy w Olkuszu płk Stanisław Bartoszcze wręcza Staroście Bogumiłowi Sobczykowi medal za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Starosta Olkuski odznaczony medalem za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Wydarzenia Odsłony: 205

Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk!

Na podstawie Uchwały Zarządu Koła "Ziemi Olkuskiej" ZŻWP z dnia 20.09.2021 r., Prezes Związku Żołnierzy Rezerwy w Olkuszu płk Stanisław Bartoszcze wręczył wczoraj odznaczenie Staroście Bogumiłowi Sobczykowi za nieoceniony wkład w zakresie działalności patriotyczno-historycznej i wsparcie Związku kontynuującego chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.

Przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Ziemi Olkuskiej Jerzy Dubaj odczytuje w obecności Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka Uchwalę w sprawie uhonorowania wyróżnień

Przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Ziemi Olkuskiej wraz ze Starostą Bogumiłem Sobczykiem

Drukuj