grafika z ikoną "i" oznaczającą informację oraz zdjęciem niwelatora

Utrudnienia w pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Komunikaty Odsłony: 478

W związku przeprowadzonymi szkoleniami dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, wykonywanymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwa „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i cyfrowa zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-Usługi w informacji przestrzennej nr projektu RPMP.02.01.04-12-0076/16 informujemy, że:

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Drukuj